W dniach 1-2 czerwca żołnierze 124 batalionu lekkiej piechoty OT ze Śremu wyszli poza strefę komforty oraz poza dobrze znane im rejony poligonu i strzelnicy a jako miejsce ćwiczeń wybrali miejscowość Kobylin w powiecie krotoszyńskim.

12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w tej chwili liczy już ponad 1000 żołnierzy a już od blisko roku prowadzi intensywne szkolenia. Jednak dotychczasowe ćwiczenia odbywały tylko na obiektach wojskowych. To jednak uległo zmianie w miniony weekend ponieważ żołnierze 124 batalionu lekkiej piechoty ze Śremu wchodzącego w skład 12 Brygady OT wyszli ze „strefy komfortu” i szkolili się w mniej wojskowych warunkach. Opuścili dobrze im znane rejony poligonu i strzelnicy a rozpoczęli szkolenie pośród ludności cywilnej. Jako rejon ćwiczeń wybrali Kobylin w powiecie krotoszyńskim.

Jak więc wyglądało to szkolenie? O to zapytaliśmy dowódcę 124 batalionu ze Śremu ppłk Tomasza Woźniaka.

„Ćwiczenia skoncentrowane były na działaniu w środowisku wodnym oraz taktyce w terenie miejskim. Teren ćwiczenia został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ powiat krotoszyński znajduje się rejonie odpowiedzialności śremskiego batalionu. Kilkunastu żołnierz z dowodzonego przeze mnie batalionu pochodzi właśnie z tego powiatu. Dlatego ćwiczmy właśnie tutaj się tutaj; szkolimy się tam skąd pochodzimy.  Zakres zajęć  obejmował ratownictwo wodne oraz obsługę łodzi patrolowych. Żołnierze współpracując ze Strażą Pożarna uczyli się między innymi umacniania wałów przeciwpowodziowych. Ponadto przećwiczyliśmy działania patrolowe w terenie zurbanizowanym, co spotkało się z dużym zaciekawieniem ale także z bardzo pozytywną reakcją miejscowej ludności”
– podsumowuje ppłk Woźniak.  

A co o tym szkoleniu mówią „terytorialsi”, którzy wzięli w nim udział?

„Ćwiczenie w których braliśmy udział w weekend skupiły się głównie na ratownictwie wodnym. Korzystaliśmy ze specjalnych kombinezonów do pracy w wodzie, używaliśmy pontonów i łodzi desantowych. Nauczyliśmy się jak podejmować osobę tonąca z wody a następnie udzielić jej pierwszej pomocy. Dowiedzieliśmy się także jak skutecznie budować wały przeciwpowodziowe. Nie sposób się było nudzić. Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała i było bardzo ciepło to właśnie dzięki niej poznaliśmy po raz kolejny ile znaczy braterstwo. Każdy uważał na siebie jak również w pewien sposób troszczył się o kolegę. Wspólny wysiłek ale także proste gesty taki jak podanie wody drugiemu żołnierzowi łączy nas jako oddział i buduje więzi, które, wierzę że będą wstanie przerwać różnorakie trudności”. – powiedział o swoich wrażeniach z ostatnich zajęć żołnierz 124 batalionu ze Śremu szer. Krzyszof Linart.

Zakres szkolenia, które w ostatni weekend ćwiczył śremski batalion ścisłe wpisuje się w charakter działania nowej formacji.  W czasie wojny „terytorialsi” będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych. Do głównych zadań nowego rodzaju sił zbrojnych w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

Jak sama nazwa wskazuje jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej przygotowywane są do działania regionu gdzie istnieją, stąd tak duży nacisk na lokalny wymiar działania formacji. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Szkolenia coraz częściej prowadzone w miejscowościach i na szlakach komunikacyjnych. Jednym z celów tego typu ćwiczeń jest poprawa świadomości społeczności i poznanie uwarunkowań terenu oraz zabudowy miejskiej przez żołnierzy.

Źródło: kpt Marcin MISIAK 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej