Sobór laterański IV w 1215 r. ogłosił przepisy, które obowiązują do dziś. Jest to m.in. obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania przynajmniej raz w roku. Ale nie ze wszystkich grzechów trzeba się spowiadać w konfesjonale. Są bowiem i takie, które zostaną nam odpuszczone w akcie pokuty, który jest odprawiany na początku każdej mszy świętej.

Natomiast grzechy ciężkie i śmiertelne mogą zostać odpuszczone tylko podczas sakramentu pokuty i pojednania. W Kościele katolickim z tych grzechów w spowiedzi powszechnej można się wyspowiadać tylko  w przypadku zagrożeniu życia. W innych okolicznościach z grzechami ciężkimi i śmiertelnymi musimy pójść do konfesjonału.

Do grzechów powszednich zaliczamy to wszystko, co popełniliśmy  nieświadomie lub w dobrej wierze. Jeśli zrobimy coś nieumyślnie, a szkodliwość tego czynu jest niewielka, można to uznać za grzech powszedni. Nie ma szczegółowych wytycznych, w  jaki sposób rozpoznać grzechy ciężkie i powszednie. Trzeba się w tej kwestii kierować się własnym sumieniem.


Penitencjaria Apostolska uznała za grzechy ciężkie czyny, o których dotychczas chyba nikt nie myślał w tych kategoriach. Są wśród nich również takie, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Niektóre mogą nawet zadziwić.

Trzeba się wyspowiadać z internetowego hejtu, bo został on uznany za  grzech ciężki. Za hejt uważa się dręczenie, obrażanie, oczernianie czy wyzywanie.


Nie dostanie rozgrzeszenia ktoś, kto prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z drugą osobą poza związkiem małżeńskim, bo w świetle nauki Kościoła taka osoba nie ma szans na poprawę. By otrzymać rozgrzeszenie, należałoby natychmiast wyprowadzić się od partnera, albo wziąć z nim ślub, naturalnie, kościelny.


Jeśli nie unieważni się poprzedniego małżeństwa, życie w nowym związku Kościół uznaje za grzech ciężki, za który nie można dostać rozgrzeszenia. Warto dodać, że nie ma tu znaczenia świecki rozwód i ślub cywilny. Uznawane jest wyłącznie unieważnienie małżeństwa przez sąd kościelny.


 Za grzech ciężki jest uważane in vitro. Kościół akceptuje wyłącznie naturalne metody posiadania potomstwa.


Antykoncepcja jest zakazana przez Kościół już od dawna, ale antykoncepcję hormonalną za grzech ciężki uznał dopiero teraz.


Aborcję Kościół nazywa zabiciem dziecka. Dlatego rozgrzeszenia za taki czyn udzielić może tylko biskup.


Masturbacji Kościół zakazuje od dawna. Teraz dodano do tego grzechu   używanie wibratora i innych gadżetów seksualnych.


Na listę ciężkich grzechów została dopisana też pedofilia oraz pornografia, zwłaszcza dziecięca.


Trzeba też wyspowiadać się z nadmiernego bogactwa, choć nigdzie nie napisano, co o jego nadmiarze miałoby świadczyć. Zapewne i to Kościół powierza naszemu sumieniu.


Świętokradztwo to innymi słowy znieważenie Najświętszego Sakramentu. Można to zrobić poprzez podeptanie go, przyjęcie bez spowiedzi i rozgrzeszenia, albo w inny sposób. Za takie czyny rozgrzeszenie można otrzymać jedynie od Stolicy Apostolskiej. Jest to grzech śmiertelny, najcięższy według prawa kanonicznego


Kolejny grzech ciężki to mobbing. Jeśli upokarzamy, ośmieszamy, poniżamy lub poddajemy w wątpliwość kompetencje współpracownika, trzeba się z tego wyspowiadać.


Również zatruwanie środowiska jet uważane za grzech ciężki.  I nie dotyczy to tylko zakładów przemysłowych. Jeśli pali się plastiki we własnym piecu także należy się z tego wyspowiadać.


Także dręczenie zwierząt jest grzechem ciężkim. Nie tylko wtedy, gdy np. pies zostanie skatowany. Wystarczy nie dbać o zwierzaka, czy wyrzucić go z domu.


To jedyny grzech, o którym Jezus powiedział, że nie zostanie odpuszczony. Zgodnie z Katechizmem Św. Piusa X zaliczają się do niego poniższe przewinienia:
- o łasce Bożej rozpaczać;
- przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć;
- uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać;
- bliźniemu łaski Bożej zazdrościć;
- na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce;
- rozmyślnie trwać w niepokucie


Grzechem ciężkim jest udział w wyścigu szczurów, wspinanie się po szczeblach kariery „po trupach”.  


Ponieważ każdy przekręt finansowy jest oszustwem, jest więc również grzechem ciężkim.  


Sprzedaż cnoty przez internet to, zgodnie z nauką Kościoła, grzech ciężki, z którego koniecznie trzeba się wyspowiadać.


Również produkcja niezdrowej żywności jest ciężkim grzechem. Na szczęście, w tym przepisie nie ma wzmianki o zakazie spożywania niezdrowego jedzenia.