To już potwierdzone! Krotoszyński reprezentant na Olimpiadzie - Radosław Baran oficjalnie wraca do treningów. Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim pozytywnie rozpatrzył odwołanie zawodnika, co oznacza, że oficjalnie od 9 lutego 2019r. Radosław został odwieszony i może w pełni ponownie korzystać z przysługujących mu praw zawodnika i kontynuować swoją karierę sportową.

W październiku 2017r. krajowa agencja dopingowa POLADA w organizmie Radosława Barana wykryła substancje zabronione (tylko w trakcie zawodów). W efekcie panel dyscyplinarny I i II instancji uznał, że Radosław Baran naruszył przepisy antydopingowe nieświadomie i niecelowo co poskutkowało wykluczeniem z kariery sportowej na 2 lata.

-Nasz zawodnik, przy pełnym wsparciu trenerów macierzystego klubu, przedstawicieli Polskiego Związku Zapaśniczego oraz mając na uwadze obronę swojego dobrego imienia, za pośrednictwem mecenasa Łukasza Klimczyka z kancelarii specjalizującej się w postępowaniach antydopingowych, skorzystał z przysługującego mu środka odwoławczego i skierował sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. W treści odwołania Radosław Baran, przedstawił okoliczności potwierdzające wystąpienie po jego stronie, braku istotnej winy w stosunku do naruszonego przepisu antydopingowego - informują działacze z klubu LKS Ceramik Krotoszyn.

Trybunał po swoich ustaleniach i odwołaniu Radosława Barana podzielił jego stanowisko, dając tym samym wiarę złożonym przez niego wyjaśnieniom, dzięki czemu uznano, że wina krotoszyńskiego reprezentanta jest niska, dlatego też trybunał postanowił uchylić zaskarżoną decyzję Panelu Dyscyplinarnego POLADA i skrócił karę do 15 miesięcy.

-Informujemy, iż zawodnik obecnie jest już w trakcie procesu przygotowawczego do sezonu sportowego, tak by jak najszybciej to tylko możliwe wrócić na matę i osiągać kolejne sukcesy sportowe dla Naszego Klubu oraz Polski - kończą działacze z krotoszyńskiego klubu.