Sanepid z Ostrzeszowa otrzymał zgłoszenie z kaliskiego oddziału zakaźnego, potwierdzający zarażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Zdiagnozowano go u mężczyzny z Grabowa nad Prosną, kilka przypadków odnotowano także we Wrocławiu.

Pacjent trafił na oddział zakaźny w Kaliszu w połowie miesiąca, objawy pojawiły się u niego w połowie marca, obecnie jest pod stałą obserwacją kliniczną. Sanepid w Ostrzeszowie przeprowadzi wywiad z zarażonym, ponad to zaleci wszystkim osobom z którymi mężczyzna się kontaktował szczepienia. Nie ma potwierdzenia, że przypadek ten jest związany z zachorowaniami w Ostrowie, ale możemy mówić o epidemii, również we Wrocławiu odnotowano duży wzrost zachorowań. Większość chorych została już wypuszczonych ze szpitali, ale sanepid i tak te sygnały odebrał jako bardzo niepokojące.

Sytuacja związana z żółtaczką typu A w naszym powiecie jest bardzo poważna, świadczą o tym działania jakie wykonują poszczególne organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypominamy, że pierwszy przypadek został zgłoszony 23 lutego 2017. By mówić o braku zagrożenia i tzw. "zakończeniu epidemii" musi minąć ok 50 dni od ostatniego przypadku wykrycia i zdiagnozowania żółtaczki bez nowych przypadków zakażenia. Sprawą zajęła się także Prokuratura Rejonowa w Ostrowie, która bada sprawę zarażeń żółtaczką typu A. Śledztwo nie zostało wszczęte po zawiadomieniu kogokolwiek o zaistniałej sytuacji, ale z „urzędu”.

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A w pierwszym etapie (tydzień przed pojawieniem się pełnej postaci choroby) daje oznaki grypopodobne tj. wysoka gorączka, ogólne rozbicie, problemy gastryczne. W dalszym etapie pojawiają się objawy typowe dla żółtaczki: zażółcenie powłok skórnych i gałek ocznych, mocz koloru piwnego, odbarwiony stolec. Wirus wylęga się w organizmie od 15 do 50 dni (średnio 30 dni). Wobec powyższych objawów należy zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Źródłem zakażenia jest osoba chora na WZW typu A. Zakażenie jest przenoszone drogą pokarmową (choroba „brudnych rąk”) w wyniku spożycia skażonej wirusem żywności i wody, rzadziej natomiast przez bezpośredni kontakt z chorym lub używanymi przez niego przedmiotami (przeniesienie wirusa na rękach). Choroba łatwo się szerzy w zbiorowiskach dzieci (przedszkola, szkoły) oraz pomiędzy domownikami. W związku z powyższym należy przestrzegać elementarnych zasad higieny po wyjściu z toalety a także w trakcie przygotowywania posiłków- dokładnie myć ręce. UWAGA- JEŻELI BRAK JEST POWYŻSZYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH, NIE MA KONIECZNOŚCI ZGŁASZANIA SIĘ DO LEKARZA RODZINNEGO."