Przedstawiamy ranking Ośrodków Szkolenia Kierowców w Krotoszynie, wzięliśmy pod uwagę zdawalność egzaminów praktycznych i teoretycznych.

Ranking obejmuje Ośrodki Szkolenia Kierowców z terenu powiatu krotoszyńskiego, powstał on na podstawie danych WORD w Kaliszu. W zestawieniu podano średnią procentową zdawalność na  kategorie B ostrowskich OSK. Wzięto pod uwagę wyniki egzaminów teoretycznych i praktycznych za 2017 rok.