Urząd Gminy i Miasta Koźmin Wielkopolski informuje, że z dniem 18 czerwca nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu na ulicy Zapłocie w Koźminie Wielkopolskim. Na tej ulicy zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy - w kierunku od ulicy Floriańskiej do Klasztornej.