Informujemy, że na podstawie nowych przepisów, które obowiązują od lipca 2019 r. w obszarze wynoszącym 10-krotność wysokości elektrowni wiatrowej nie będzie można wybudować żadnego budynku. Zwłaszcza mieszkalnego.

Poniżej zapisy z odpowieniej ustawy, oraz link do mapy z zaznaczonymi zasięgami dwóch elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Zduny.

Art.  4.  [Minimalna odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego]

  1. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

1)elektrownia wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz

2)budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej

- jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).”

 

I dalej art. 14:

Art.  14.  [Przepis przejściowy - postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ; wydane decyzje WZ]

  1. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy prowadzi się przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych.
  2. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”

 

PRZEJDŹ DO MAPY Z ZAZNACZONYMI OBSZARAMI ZASIĘGU OBSZARÓW WYŁĄCZONYCH Z WARUNKÓW ZABUDOWY Z POWODU STOJĄCYCH W GMINIE ZDUNY ELEKTROWNI WIATROWYCH