W dniu 13 maja 2019 roku, w Sali „Przepiórka” w Świnkowie, odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki prac hodowlanych w roku 2018, w powiecie krotoszyńskim.

W zastępstwie Starosty Krotoszyńskiego w spotkaniu uczestniczył Zbigniew Barański – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Wspólnie z Prezesem Regionalnego Koła Hodowców i Producentów Bydła, Tadeuszem Dymarskim, wręczał puchary i dyplomy w poszczególnych kategoriach.

LISTA LAUREATÓW

obsada do 20 krów:

1. Zenon Pazoła - Długołęka
2. Krzysztof  Zaworski - Borzęcice
3. GR Andrzej Paluszkiewicz  - Rzemiechów

obsada  20–50 krów:

1. GR Dariusz Ptak - Bestwin
2. GR Sławomir Dolata - Walerianów
3. Zenon Szczotka - Ustków

obsada 50 –150 krów:

1. GR Maciej Pohl - Krotoszyn
2. GR Andrzej Hoffmann - Baszków
3. GR Euzebiusz Dymarski - Nepomucenów

obsada 150–300 krów:

1. GR Alina Kaczała–Szymczak - Konarzew
2. GR Maria Snela - Baszków
3. GR Roman Pestka - Raciborów

Tekst i foto: Grzegorz Ziętkiewicz, WOŚRiL