Cywilizowane społeczeństwo przebywa obecnie w dwóch światach, realnym oraz wirtualnym. W wirtualnym świecie zakładamy konta na serwisach społecznościowych, forach internetowych, czy też korzystamy z wielu usług. To może być zalążkiem do ustanowienia nowego prawa, które będzie regulowało cyfrowe dziedziczenie. Jak na razie jednak jesteśmy jeszcze dalecy od unormowania tych przepisów.

Na rozprawie sądowej, zostały postawione dwie bardzo ważne sprawy, mianowicie ochrona danych osobowych, jak i również śmierć nastolatki. Sąd dokładnie zapoznał się ze wszystkimi dowodami i orzekł wiadomy już wyrok. Dość mocno jednak zagrzmiało na temat udostępnienia danych, nawet po śmierci użytkownika. Według oponentów, matka nieżyjącej córki, otrzymała prawo do przeczytania wiadomości, które jak wiadomo były również konwersacjami z żyjącymi nadal osobami.

Na przekór prawu o ochronie danych osobowych, stanęło prawo do dziedziczenia dóbr wirtualnych. Skoro przepisy obowiązują wirtualne mienie osób grających w gry video, to tym bardziej powinny wejść w życie przepisy regulujące proceder dziedziczenia wirtualnych kont.

Na dzień dzisiejszy nie potrafimy wskazać konkretnej odpowiedzi, co się dzieje z kontami założonymi na Facebooku, po śmierci ich użytkowników. Niewykluczone jest jednak, że za jakiś czas również ta kwestia zostanie rozstrzygnięta. Może wtedy Facebook nie będzie już tak popularny, ale na pewno skorzystają na tym inne serwisy internetowe.