9 czerwca dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanej pracowni RTG w szpitalu powiatowym przy ul. Mickiewicza w Krotoszynie. Pracownia posiada nowy, niezwykle nowoczesny aparatu RTG typu Telekomando.

Zakup tego sprzętu, wartego 969.840 zł możliwy był dzięki darowiźnie firmy Mahle Polska Sp. z o.o. (500 tys. zł) oraz dofinansowaniu starostwa i gmin powiatu krotoszyńskiego. Gmina Zduny przeznaczyła na ten cel 20 tys. zł.

 

SPZOZ w Krotoszynie serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi Tomaszowi Chudemu oraz Radnym Gminy Zduny za wsparcie finansowe przy zakupie najnowocześniejszego aparatu RTG w historii krotoszyńskiego szpitala.

 

Na uroczystości otwarcia pracowni RTG obecni byli m.in.: Stanisław Szczotka – starosta powiatu krotoszyńskiego, samorządowcy ze starostwa i poszczególnych gmin powiatu.

 

Firmę Mahle Polska Sp z o.o. reprezentowali: Tadeusz Karolczak – dyrektor produkcji Mahle Polska i Paweł Lisiak.

 

Obecni byli również przedstawiciele samorządów z Niemiec i Węgier, zaprzyjaźnionych z powiatem krotoszyńskim, którzy przybyli na obchody 20-lecia istnienia powiatu: dr Fritz Brechtel – starosta Powiatu Ziemskiego Germersheim i dr László Sütó – przewodniczący Związku Gmin Marcali. 

 

Uroczystość otwarcia pracowni RTG poprowadził dyrektor SPZOZ w Krotoszynie - Krzysztof Kurowski, który przedstawił zebranym charakterystykę nowego aparatu.

Obecni byli również: lek. Mieczysław Pełko - zastępca dyrektora ds. medycznych i Dariusz Markowski - zastępca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych oraz personel Zespołu Pracowni Diagnostyki Obrazowej na czele z jego kierownikiem lek. Piotrem Wrońskim i jego zastępcą - Ryszardem Ratajczakiem.

 

Nowy sprzęt pobłogosławił i poświęcił ks. Piotr Woźniak, kapelan krotoszyńskiego szpitala. Wstęgę przecinali poszczególni, zaproszeni goście. Potem nastąpiła krótka prezentacja pracy aparatu. 

 

Po otwarciu pracowni zebrani udali się na plac rozpoczętej budowy nowej części szpitala, zwiedzili także Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Laboratorium Centralne. 

 

Charakterystyka nowa aparatu RTG:

Wyższa jakość uzyskiwanych obrazów, krótszy czas badania, mobilny i bezpieczny dla pacjenta stół rentgenowski, wykonywanie i archiwizowanie zdjęć w formacie cyfrowym – to tylko niektóre z zalet nowego sprzętu. Rozpoczął on pracę w naszym szpitalu od 25 kwietnia.

Jest to bardzo nowoczesne urządzenie, które zastąpiło aparat analogowy, wyeksploatowany na skutek 12 lat pracy. Dotychczas, szpitalna pracownia RTG wykonywała ok. 13 tys. badań rocznie, zarówno dla pacjentów przebywających w szpitalu, jak i wykonujących zdjęcia ambulatoryjnie. Jedno badanie polegało na zrobieniu średnio od 2 do 4 zdjęć.

 

Zaawansowana technologia. Cyfrowy aparatu RTG typu Telekomando posiada rozwiązania, które umożliwiają wykonywanie zaawansowanej diagnostyki radiologicznej. Dotyczy to zarówno wykonywania zdjęć w zakresie radiologii ogólnej dla każdej części ciała, jak i badań z użyciem kontrastu. Aparat archiwizuje w formacie cyfrowym wyniki badań.  

 

Bez klisz. W porównaniu z wcześniejszym aparatem, zdjęcia wykonywane są w dokładniejszej technologii cyfrowej. Skrócił się czas ich wykonywania, nie używa się już płyt radiologicznych. Zmniejszyła się też emitowana podczas badania dawka promieniowania jonizującego.

 

Bezpiecznie dla pacjenta. Mobilny stół rentgenowski pozwala bez zmiany położenia pacjenta na wykonywanie zdjęć pod odpowiednimi kątami, bez konieczności przemieszczania chorego. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku osób w ciężkim stanie lub u ofiar wypadków.

 

Diagnostyka STITCHING. Sprzęt posiada opcję STITCHING, przydatną przykładowo w diagnostyce złamań kości długich u osób, które ucierpiały w wypadkach. Stosuje się ją również w diagnostyce schorzeń ortopedycznych. Polega ona na wykonywaniu kilku zdjęć z odległości nawet do 2 metrów, które następnie zostają ze sobą precyzyjnie złożone w jeden obraz.

 

Z kontrastem. Telekomando wykonuje też rentgenowskie badania  fluoroskopowe (skopia), czyli takie, w których pacjentowi podaje się kontrast do określonego narządu w celu uwidocznienia zmian chorobowych. Badanie to umożliwia radiologom obserwację narządów pacjenta po podaniu kontrastu, w czasie rzeczywistym. Metoda skopi pulsacyjnej (rodzaj badania fluoroskopowego) aktywnie redukuje dawkę promieniowania do 70 proc. w porównaniu z innymi metodami diagnostycznymi. Innowacją jest możliwość archiwizacji całego badania w postaci filmu, dotychczas były tylko zdjęcia RTG.