Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swojej opinii w sprawie zmiany organizacji ruchu w Zdunach.

Uwagi do projektu można składać do końca sierpnia 2019 r. na załączonym poniżej formularzu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres skrzynki pocztowej: zduny@zduny.pl, bądź złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdunach.

 

Projekt organizacji ruchu w Zdunach