Informujemy o zmianie rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (terminu pełnienia „dyżurów”):

- Apteka „Eskulap”, ul. Mickiewicza 2a, Krotoszyn, tel. 62 7228025 przejmuje „dyżur” w dniach: 09.08. – 15.08.2019 r. za Aptekę „Novą Słoneczną”
- Apteka „Nova Słoneczna”, ul. Kościuszki 3, Krotoszyn, tel. 62 7253689 przejmuje „dyżur” w dniach: 06.09. – 12.09.2019 r. za Aptekę „Eskulap”.