Szkoła Podstawowa nr 5 w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w Benicach, Biadkach, Chwaliszewie i Lutogniewie otrzymały w 2019 r. dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Przekazane środki wraz z 20% wkładem własnym gminy, w kwocie po 17.500,00zł dla pięciu szkół i 14.000,00zł dla jednej z nich, pozwolą zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci m. in. interaktywnych monitorów dotykowych 65 calowych.

W ramach realizowanego zadania wykonawca zapewni instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną oraz techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi przedmiotowych pomocy dydaktycznych.

Zakupiony sprzęt oraz działania realizowane w ramach programu poprawią stan bazy dydaktycznej i uatrakcyjnią ofertę edukacyjną szkół.

WOiSS