Gmina Zduny otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie edukacji ekologicznej na zadanie pod nazwą: „Wykonanie i montaż 12 punktów edukacyjno- informacyjnych i witacza na ekologicznej ścieżce przyrodniczej”: rezerwat przyrody „Mszar Bogdaniec” i rezerwat przyrody „Baszków- Piaski”.

W drodze zapytania ofertowego, wybrano Wykonawcę oraz podpisano stosowaną umowę. Zadanie było realizowane od września do połowy listopada bieżącego roku i dotyczyło wykonania ścieżki edukacyjnej na terenach cennych  przyrodniczo. Dokonano wszelkich starań, by na 12 tablicach znalazły się informacje przyrodnicze charakterystyczne dla gminy Zduny.

Ze względu na dwa rezerwaty, szczególną uwagę zwrócono na obiekty ich ochrony, czyli torfowiska oraz paproć- długosza królewskiego. Całość inwestycji wyniosła 15.079,80 zł, z czego kwota dofinansowania: 13.571,82