Ruszyły roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Tyczyńskiego i Stryczyńskiego w Sulmierzycach. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” Sp. z o. o. z Jarocina.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana od podstaw konstrukcja jezdni, wybudowane zostaną elementy odwodnienia takie jak kanalizacja deszczowa, wpusty deszczowe.

Ponadto wybudowane zostaną chodniki i wjazdy do posesji z kostki brukowo - betonowej. Ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna z dwóch warstw betonu asfaltowego. Długość projektowanych dróg wynosi ok. 830 m. Całkowity koszt zadania  szacowany jest w wysokości 1.925.400,00 w tym wartość robót budowlanych to kwota 1.789.584,45 zł. Na budowę drogi miasto uzyskało dofinansowanie ze środków z Urzędu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 773.034,00 zł, pozostała kwota pokryta zostanie z budżetu miasta. Termin zakończenia robót planowny jest na dzień 25 listopada br.