Jeśli wybierasz się zarejestrować swoją katę SIM do wybranego operatora to wiedz, że aby to zrobić potrzebne są dane takie jak: Imię, Nazwisko, numer PESEL lub nazwa, seria i numer dowodu tożsamości. Tylko o takie dane mogą poprosić Was operatorzy lub je pozyskać podczas rejestracji naszej karty prepaid - można przeczytać w komunikacie UKE.

Telekomunikacyjni przedsiębiorcy nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości na potrzebę rejestracji karty SIM, co możemy jasno przeczytać w przepisach prawa (artykuł 60b ustawa 1 punkt 1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne). Jedynie co może zrobić operator to określić sposób dostarczenia tych danych.

UKE wraz z GIODO ostrzegają, że ksero lub skany naszych dowodów osobistych, które zostały pozyskane podczas rejestracji kart prepaid może doprowadzić do nadużyć. Pierwsze sygnały w związku z nieuprawionym pozyskiwaniem tych danych zaczynają już powoli napływać do urzędów.

Inspektor Generalny Ochrony Danych Osobowych dąży do tego, aby jak najbardziej ograniczyć praktykę kopiowania dowodu osobistego i proponuje okazywanie dokumentu tylko w celu spisania potrzebnych danych.  Do takiego sprzeciwu namawia także UKE.