Przedsiębiorcy mają możliwość wystawiania faktur zawierających podatek VAT i pozbawianych podatku od towarów i usług. Taka sytuacja zależy od statusu posiadanego przez podatnika, czyli czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT czy zwolnionym z tego podatku. Wyróżnia się zwolnienie z VAT podmiotowe i przedmiotowe. Pierwsze z nich daje możliwość dokonania wyboru czy przedsiębiorca skorzysta z zwolnienia z VAT czy będzie go opłacał.

Czynny podatnik VAT a zwolniony

Podatnicy zobowiązani do opłacania VAT będący tzw. czynnymi podatnikami VAT odprowadzają do Urzędu Skarbowego różnicę pomiędzy podatkiem VAT należnym a naliczonym. Przedsiębiorca zwolniony z VAT tego nie zrobi. Ze względu na zwolnienie wynikające z prowadzonej działalności nie może on odliczać VAT od zakupionych w ramach działalności towarów i naliczać podatku VAT podczas sprzedaży wytworzonych własnych produktów.

Jaki program do fakturowania będzie pomocny?

Zwolnieni z VAT tzw. nievatowcy oraz podatnicy będącymi czynnymi podatnikami powinni w codziennej pracy korzystać z prostego programu do faktur, który będzie dostosowany do ich potrzeb. Dobry program do fakturowania powinien mieć możliwość wystawiania różnego rodzaju przydatnych w firmie dokumentów m.in. takich jak: faktura VAT, faktura bez VAT, korekta, proforma, faktura uproszczona, czy np. jeżeli zachodzi taka potrzeba faktury VAT marża, końcowej, zaliczkowej, paragonów fiskalnych czy dokumentów magazynowych. Idealne narzędzie powinno być dostosowane swoimi funkcjami zarówno dla zwolnionych podatników VAT jak i czynnych. Istnieją bowiem sytuacje, w których np. przedsiębiorca zwolniony z VAT staje się VAT-owcem, wówczas często zachodzi potrzeba zmiany programu. Na rynku dostępne jest jednak oprogramowanie, która łączy w sobie przydatne funkcje i jest dostosowane do możliwej zmiany statusu podatnika. Mowa o programie Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel.

Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel

Fakturowanie z Faktura Small Business jest bardzo proste. Użytkownikiem programu może być podatnik zwolniony z VAT jak i czynnie go odprowadzający. Podobnie wygląda to w Faktura Small Business Handel. To program magazynowy będący rozszerzoną wersję FSB. Oba oprogramowania umożliwiają szybkie wystawianie faktur i przeprowadzanie transakcji z kontrahentami. W programie można z łatwością oznaczać przydatne dane, dodać własne logo, czy pieczątkę do dokumentów, seryjnie drukować przygotowane pliki, czy analizować przygotowane raporty zysków i sprzedaży. Te programy do fakturowania są stale aktualizowane i ulepszane o nowe funkcjonalności, które można za darmo przetestować. Producent przygotował je z dbałością o wszelkie najmniejsze szczegóły, które upraszczają codzienną pracę i oszczędzają czas.

Jeżeli czynny podatnik vat, czy zwolniony z tego podatku stoi przed wyborem narzędzia przyśpieszającego fakturowanie, to zaproponowane będą słuszną decyzją. Programy zostały docenione przez szerokie grono testujących i użytkujących przedsiębiorców. Warto mieć na uwadze uniwersalność tych rozwiązań, szczególnie gdy konieczne jest wystawianie faktur VAT czy bez VAT.