279.944 zł otrzymała Gmina Zduny na remont dachu w kościele poewangelickim w Zdunach.

W ramach projektu pt: "Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach" przeprowadzone zostaną prace robiórkowe, naprawiona zostanie drewniana konstrukcja, która dodatkowo zostanie odgrzybiona, zostanie wykonane pokrycie dachu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową.

Ponadto wokół świątyni zostanie zagospodarowana przestrzeń poprzez nasadzenia zieleni miejskiej. W pobliżu pojawi się także kilka ławek.

Cały teren zostanie objęty monitoringiem miejskim.

Wartość całości projektu to 541.146,85 zł.

2 października w Urzędzie Miejskim w Zdunach Burmistrz Zdun, Tomasz Chudy i Skarbnik Gminy, Iwona Klepacka podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofem Grabowskim w sprawie dofinansowania.

Po podpisaniu umowy Burmistrz zaprosił Marszałka do miejscowości Ruda, gdzie ze środków Unii Europejskiej wybudowano świetlicę wiejską. Nowoczesny obiekt powstał z płyt warstwowych.