Informacja o efektach działań „PRĘDKOŚĆ - Zero Tolerancji” przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2019 roku w godz. 15:00 - 20:00 na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach. Jest ona kontrolowana przez policjantów każdego dnia. Większości zdarzeń drogowych można by uniknąć, gdyby kierowcy przestrzegali ograniczeń prędkości wynikających z przepisów i znaków drogowych. W dniu 5 czerwca 2019 r. w godz. 15:00 - 20:00 przeprowadzono akcję pn.: PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na każde, nawet najmniejsze przekraczanie przepisów w tym zakresie. Pamiętajmy, że poruszać się należy z prędkością, która jest określona w przepisach ruchu drogowego, to znaczy, że gdy znak wskazuje na prędkość 50km/h, to właśnie maksymalnie tak szybko możemy jechać!

W tym dniu  policjanci ZRD KPP w Krotoszynie skontrolowali 28 pojazdów silnikowych, ujawnili 27 wykroczeń w tym 15 za przekroszenie prędkości. Zatrzymano 2 dowody rejestracyjne. Nie odnotowano przekroczeń prędkości o 50km/h w obszarze zabudowanym.