W ostrowskiej Straży Pożarnej do obsadzenia są 3 stanowiska w zawodzie strażak docelowo: operator sprzętu specjalnego oraz 1 stanowisko w zawodzie strażak docelowo: starszy inspektor. Chętni mogą już zgłaszać swoje kandydatury.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej, 3 osób w zawodzie: strażak, docelowo: operator sprzętu specjalnego oraz 1 osoba w zawodzie: strażak docelowo: starszy inspektor.

1. Stanowisko STAŻYSTA- system zmianowy 24/48 godzin (docelowy etat: operator
sprzętu specjalnego)
2. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim.
3. Przewidywany termin przyjęcia do służby: IV Kwartał 2017 roku.
4.. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi
spełniać wymagania określone w art. 28, 29 ust.1 oraz w art. 34 ust. 4 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2016 roku poz. 603 z późniejszymi zmianami):
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) korzystać w pełni z praw publicznych,
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi
w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW
o przydatności do służby w PSP.1. Stanowisko STAŻYSTA- system służby 8 godzin (docelowy etat: starszy inspektor)
2. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim.
3. Przewidywany termin przyjęcia do służby: IV Kwartał 2017 roku.
4.. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi
spełniać wymagania określone w art. 28, 29 ust.1 oraz w art. 34 ust. 4 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2016 roku poz. 603 z późniejszymi zmianami):
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) korzystać w pełni z praw publicznych,
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi
w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW
o przydatności do służby w PSP.

Więcej informacji na temat przyjęć TUTAJ.