W poniedziałek 13 maja 2019r. Burmistrz Tomasz Lesiński podpisał umowę z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Oczyszczenia NMP w Starymgrodzie, którą reprezentuje proboszcz ksiądz Ryszard Muszyński.

Umowa dotyczy udzielenia dotacji na prace konserwatorskie wyposażenia ruchomego w Kościele Parafialnym w Strymgrodzie. Warto nadmienić, że wspomniana Parafia, jako partner Diecezji Kaliskiej realizuje projekt pn. „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”. Zaplanowane prace realizowane będą dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje zakresem wyposażenie ruchome kościoła, w tym ołtarze, figury i wyposażenie. Drugi etap dotyczy prac remontowo – konserwatorskich kościoła: odbudowa fundamentów, naprawa konstrukcji drewnianych, zmiana pokrycia dachowego na gont łupany, zmiana szalunku ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Kosztorys projektu opiewa na kwotę ponad pół miliona złotych, a środki finansowe Parafia pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.