Czyn społeczny to „dobrowolne” nieodpłatne prace wykonywane przez ludzi na rzecz miasta, szkoły czy gminy głównie w minionym systemie ustrojowym.

Jednak czyny społeczne nie odeszły wraz z upadkiem socjalizmu. Dziś powracają z podwójną siłą i z zupełnie innym przesłaniem społecznym. Tam gdzie ludzie chcą razem wspólnymi siłami coś zrobić dla siebie, dla swojego otoczenia czy środowiska – to, do czego kiedyś nas zmuszano, dziś jest naszym dobrowolnym wyborem. Wiele inicjatyw społecznych może być realizowane właśnie przez „czyny społeczne”. Tak i w naszej wiosce Jasne Pole prace na rzecz wspólnoty lokalnej nie odeszły do lamusa.

„Siłownia zewnętrzna” na Jasnym Polu przygotowana i zrobiona wspólnymi siłami. Część prac wykonali mieszkańcy właśnie w czynie społecznym. Przygotowanie terenu, przesunięcie istniejącego ogrodzenia a także wkład własny postaci dowozu kostki brukowej z zasobów wioski. To dzięki zaangażowaniu, determinacji i współpracy z magistratem krotoszyńskim zadanie zostało ukończone. Mieszkańcy mają do dyspozycji cztery urządzenia: biegacz, wioślarz, orbitek i wahadło. Prace zakończono 27 czerwca 2019r.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom, Burmistrzowi i jego pracownikom, a także firmie wykonawczej, która w krótkim czasie, niesprzyjających warunkach pogodowych (za gorąco) wykonała swoje zlecenie. Teraz zapraszamy mieszkańców Jasnego Pola do aktywnego fizycznego spędzania wolnego czasu na urządzeniach siłowni zewnętrznej.

Anna Maria Paulińska-Zielonka