Podwyżki za wywóz odpadów wywołały sporo emocji wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, ale jeszcze większe zdenerwowanie wywołała wieść, że śmieci będą wywożone rzadziej niż dotychczas, a mianowicie co 2 tygodnie.

Mieszkańcy postanowili wystosować w tej sprawie oświadczenie i petycję do Burmistrza Krotoszyna - Franciszka Marszałka. Petycję możecie znaleźć TUTAJ.

Pod petycją podpisało się już ponad 700 osób, a zbierane są kolejne. Poniżej treść oświadczenia kierowanego w petycji do Franciszka Marszałka od mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Szanowny Panie Burmistrzu!

Jako mieszkańcy miasta i gminy Krotoszyn z niepokojem przyjęliśmy zapowiedź, że firma „Eko-Siódemka” będzie teraz odbierała odpady komunalne od ludności raz na dwa tygodnie. Jest to decyzja bulwersująca nie tylko dlatego, że jednocześnie płacimy niemałe kwoty za wywózkę śmieci.

Zwracamy jednak Pana uwagę przede wszystkim na dwa inne niezaprzeczalne fakty, ściśle powiązane z ekologicznym stanem naszego lokalnego środowiska:

1.       Wywózka śmieci z częstotliwością dwa razy mniejszą, niż dotychczas spowoduje gromadzenie śmieci nie tylko w kubłach i kontenerach, ale również w ich pobliżu. Latem, podczas upałów, będzie się to wiązać – szczególnie na dużych osiedlach – z fetorem, rojami much oraz potencjalną obecnością w miejscach gromadzenia śmieci szczurów i bezdomnych zwierząt.

2.       Tak rzadki odbiór śmieci niewątpliwie spowoduje, że niektórzy obywatele naszego miasta i gminy będą albo spalali część z nich w swoich kotłach i piecach, albo też wywozili owe odpady poza miejsca zamieszkania i porzucali na tzw. dzikich wysypiskach. Zwracamy Pana uwagę na to, że już teraz jest to poważny problem w naszym środowisku. Zwiększenie jego skali, jakie niewątpliwie nastąpi, przyczyni się po pierwsze - do obniżenia jakości powietrza, którym oddychamy (a która już jest zdecydowanie niezadowalająca, szczególnie w okresie grzewczym) , a po drugie – do dalszego zanieczyszczania środowiska (szczególnie ekosystemów leśnych) nielegalnie wywożonymi odpadami.
Trzeba tu także jasno powiedzieć: dotychczas śmieci odbierano raz na dwa tygodnie z wiosek gminy Krotoszyn – i właśnie w wioskach problem palenia śmieci już teraz był znaczny, a w okolicach tychże wiosek lokalizowało się najwięcej dzikich wysypisk śmieci. Postulujemy zatem, aby nie tylko przywrócić poprzednią częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców miasta Krotoszyn (tzn. raz na tydzień), ale wprowadzić taką samą częstotliwość dla obszarów wiejskich naszej gminy. Mieszkańcy okolicznych wiosek nie są w niczym gorsi od mieszkańców miasta Krotoszyn.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy uwagę lokalnych władz na to, że zaakceptowanie odbierania od mieszkańców gminy i miasta Krotoszyn odpadów komunalnych z częstością jedynie raz na dwa tygodnie stawia pod znakiem zapytania wiarygodność deklaracji składanych przez nasze władze - deklaracji  mówiących o chęci poprawy jakości powietrza i o chęci zwalczania zjawisk i postępowań niekorzystnych z punktu widzenia ekologii. Tym samym władza akceptująca taki pomysł staje się niewiarygodna w oczach wyborców – z których duża część zapewne wyciągnie odpowiednie wnioski w przyszłości, podczas wyborów.

Jako obywatele miasta i gminy Krotoszyn mamy demokratyczne prawo zwracania uwagi władzy, którą wybraliśmy, na jej posunięcia szkodliwe dla naszej lokalnej, gminnej społeczności.  Prosimy zatem o niezwłoczne rozpatrzenie niniejszej petycji i o podjęcie działań zgodnych z wolą znacznej grupy obywateli.

Z poważaniem –

lek. Maciej R. Hoffmann,
mieszkaniec Biadek