Każdy jubileusz jest okazją sprzyjającą do podsumowania dotychczasowej działalności. W miniony weekend swój Jubileusz 90-lecia istnienia uroczyście obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklinowie. Święto jednostki było połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka.

Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński w swojej przemowie, skierowanej do Druhen, Druhów Strażaków i wszystkich gości zebranych na placu przy remizie w Kuklinowie mówił: „Sięgnijmy pamięcią do wspomnień, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych dziadów, ojców i braci w społecznej służbie, w walce z żywiołem dla dobra naszych bliźnich i całej społeczności kuklinowskiego środowiska. Wspominamy tą działalność dlatego, by oddać hołd wszystkim Druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a mieli ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej.

Wspominamy również po to, by z efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład i siłę do nowych zadań jakie przed nami stoją….” Przez 90 lat czasy się zmieniały, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania. Dzisiaj jednostki OSP mają nowoczesne remizy, profesjonalny sprzęt gaśniczy i wyposażenie do ratownictwa drogowego, a Druhowie reprezentują wysoki poziom wyszkolenia strażackiego. Kondycja naszych jednostek jest przykładem na to, jak wiele można zdziałać przez lata, gdy panuje zgoda i wspólne zrozumienie. Burmistrz życzył wszystkim Druhom Strażakom satysfakcji z pełnionej misji społecznej, zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów do domów, a także wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i sił do dalszej pracy społecznej oraz rodzinnego szczęścia opartego na wyrozumiałości.