W dniu 5 października 2018 r. (piątek) od godz. 1000 do godz. 1400, w związku z prowadzeniem koniecznych prac konserwacyjno – naprawczych głównej magistrali wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców gminy Koźmin Wielkopolski.

W związku z pracami może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Woda o zmienionym kolorze nie jest niebezpieczna dla zdrowia. Mieszkańcy proszeni są o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.