Wczoraj amerykańskie czołgi Abrams, wozy opancerzone Bradley i wojskowe Hummery przejechały przez Ostrów. Transport najpierw przejechał przez nasze miasto następnie udał się w kierunku Kalisza.

Wszystko to przewożone było koleją, sprzęt należy prawdopodobnie do batalionowej grupy bojowej NATO, która wzmacnia wschodnią flankę Sojuszu. Skład PKP Cargo załadowany był amerykańskimi wozami bojowymi, łącznie na platformach znajdowało się 14 czołgów Abrams, 7 wozów opancerzonych Bradley i 3 Hummery. Transport widziany był później jak przejeżdżał przez Kalisz, dalej kierował się prawdopodobnie do Żagania, gdzie stacjonują wojska amerykańskie i może do państw nadbałtyckich gdzie również w najbliższym czasie będą znajdować się wojska międzynarodowe w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Poniżej video zarejestrowane w Kaliszu.