W dniach 10 – 12 lipca 2019 r. w Krotoszyńskim Magistracie przeprowadzonych zostało 11 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Przystąpienie do egzaminu poprzedziło odbycie przez nauczycieli, określonego w przepisach prawa, stażu na stanowisku zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami i uzyskanie satysfakcjonującej oceny pracy, ustalonej przez dyrektora szkoły. W dalszej kolejności postępowanie obejmowało powołanie przez Burmistrza Krotoszyna, na wniosek zainteresowanych nauczycieli, komisji egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu. Skład komisji stanowiło dwóch ekspertów z listy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dyrektor właściwej szkoły i przedstawiciel organu prowadzącego, który przewodniczył pracom komisji.

Nauczycielom zdającym egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego towarzyszyły ogromne emocje. Każdy chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony i przekonać zespół egzaminujący do jakości swojej pracy.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że przebieg egzaminów dla wszystkich okazał się pomyślny i w ocenie członków komisji egzaminacyjnych potwierdził zaangażowanie, rzetelność i dojrzałość zawodową wszystkich nauczycieli, którzy przystąpili do postępowań. Wśród tych, którzy na okoliczność zdanego egzaminu otrzymali stosowne zaświadczenia znaleźli się:

 • Iwona Ciesiółka - nauczycielka SP nr 3 z OI im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
 • Alicja Kierakowicz - nauczycielka SP nr 5 im. MIkołaja Kopernika w Krotoszynie,
 • Renata Krawczyk - nauczycielka SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Mariusz Marcisz - nauczyciel SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Mariusz Marzyński - nauczyciel SP nr 3 z OI im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
 • Natalia Organista - nauczycielka SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Paweł Paluszczak - nauczyciel SP nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie,
 • Paulina Radojewska - nauczycielka SP im. Jana Pawła II w Benicach,
 • Marta Sroczyńska - nauczycielka SP nr 8 z OD im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krotoszynie,
 • Daria Szulc - Klepacka - nauczycielka SP nr 7 z OI im. Henryka Jordana w Krotoszynie,
 • Mariola Szydłowska - nauczycielka SP im. Andrzeja Zalewskiego w Świnkowie.

Wraz z gratulacjami z racji zdanego egzaminu, nauczyciele otrzymali informację o terminie uroczystości wręczenia im przez Burmistrza Krotoszyna decyzji nadających stopień nauczyciela mianowanego, połączonej ze złożeniem ślubowania i co równie ważne - wzroście wynagrodzenia, które nastąpi z dniem 1 września 2019 r. Życzymy zapału i kreatywności w codziennej pracy, a póki co radosnych przeżyć wakacyjnych i wypoczynku.

WOiSS