28 września 2018 r. nastąpił oficjalny odbiór boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Orpiszewie.

Zakres zadania obejmował:

- roboty budowlane w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,

- wykonanie elementów małej architektury w postaci siłowni,

- wykonanie bieżni sportowej oraz skoczni do skoku w dal,

- roboty budowlane w zakresie budowy chodnika oraz ogrodzenia,

- roboty na rowie melioracyjnym.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski, Bobrowniki. Koszt inwestycji to ok. 950 tys. zł.