Problemy w krotoszyńskim starostwie dotyczące rejestracji pojazdów. Wprowadzony system CEPIK 2.0, za pomocą którego możliwe jest ściągnięcie danych o pojeździe i zarejestrowanie nowego auta, okazał się wadliwy i liczne stacje diagnostyczne a także starostwa powiatowe czy policja na terenie kraju nie mogą się z nim połączyć.

Nie zarejestrujesz pojazdu CEPIK Utrudnienia w rejestracji pojazdów.
W poniedziałek (13 listopada) Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło zmodernizowany system informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)
Ze względu na to, że integracja dotychczas funkcjonującego systemu informatycznego z systemem CEPiK 2.0 wymaga pełnej migracji danych, większość funkcji nie działa poprawnie. W związku z występującymi problemami, których usunięcie wykracza poza kompetencje urzędu, prosimy Państwa o wyrozumiałość i o ile to możliwe, odłożenie w czasie wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów.
Jednocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia


System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) był ogłaszany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako „największy projekt administracji w Polsce, a być może w całej Europie”. Do bazy mają być przekazywane dane o badaniach technicznych pojazdu oraz zabezpieczeniach nałożonych na pojazd, w tym informacje o jego zajęciu przez organy egzekucyjne. System ma zbierać również informacje o wypadkach, w których uczestniczył pojazd.