To właśnie dzisiaj rezerwat przyrody "Miejski Bór" położony w gminie Krotoszyn obchodzi swoje 30 urodziny. Ten florystyczny rezerwat znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu - Dąbrowy Krotoszyńskie w pobliżu miasta Krotoszyn.

Powierzchnia "Miejskiego Boru" obejmuje aż 29,23 ha. Rezerwat został utworzony w 1987 roku, aby ochronić obecny tam drzewostan, który zawiera bór świeży z brzozami, dęby szypułkowe i czerwone jawory, osiki oraz modrzewie. Na terenie "Miejskiego Boru" znaleźć możemy również chronione gatunki roślin takie jak wawrzynka wilczełyko i wiciokrzew pomorski.

Na terenie rezerwatu odkryto także dwa kurhany z epoki brązu, a dalszego takie stanowiska znajdują się w okolicy. W pobliżu znaleziono również Dąb Rozdrażewskich i głaz narzutowy koło Smoszewa.Dąb Rozdrażewskich - pomnik przyrody, dąb szypułkowy.


Podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku, pod tym dębem zbierali się pobliscy mieszkańcy (chłopi oraz mieszczanie z Krotoszyna) pod wodzą Jakuba Hieronima Rozdrażewskiego. Celem organizacji były wystąpienia antyszwedzkie. Jakub Rozdrażewski należał do bardzo nielicznej grupy szlachciców wielkopolskich, którzy w 1655 roku pozostali wierni wówczas panującemu królowi Polski. Niestety w odwecie Szwedzi za to prawie doszczętnie spalili Krotoszyn i Rozdrażew w 1656 roku. Tablica pamiątkowa na drzewie została umieszczona 19 października 1996 roku z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody w Krotoszynie.


Głaz narzutowy koło Smoszewa - pomnik przyrody.

Głaz ten w swoim obwodzie ma 600 cm, 250 cm długości oraz 140 cm długości.