Tegoroczny festiwal „Powiat od kuchni” już za nami. W niedzielę, 9 września 2018 r., na krotoszyńskim Rynku gotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie z ZSP 2 i ZSP 3 oraz sam mistrz Karol Okrasa. Było mnóstwo smakołyków i niezwykłe występy estradowe. Punktem wyjątkowym niedzielnej imprezy stało się oficjalne uhonorowanie Karola tytułem „Zasłużony dla Krotoszyna”.

W tym roku na Rynku w Krotoszynie stanęły 22 stoiska, z czego 20 zajmowały właśnie panie z Kół Gospodyń Wiejskich, a dwa – uczniowie z klas gastronomicznych szkół ponadgimnazjalnych: ZSP 2 i ZSP 3.

Tradycyjnie festiwal rozpoczął się jeszcze przed oficjalnym otwarciem. W ratuszu oceniano bowiem konkursowe potrawy przygotowane przez KGW. W tym roku tematem była galantyna z kaczki. W skład komisji konkursowej weszli: Karol Okrasa, Jerzy Ptak, Roman Olejnik i Paweł Radojewski. Panowie – nie znając autorów poszczególnych zestawów konkursowych - zdecydowali przyznać pierwsze miejsce paniom z KGW Dzierżanów, drugie – KGW Wielowieś, trzecie – KGW Konarzew.

Festiwal oficjalnie otwierali gospodarze: starosta Stanisław Szczotka i burmistrz Franciszek Marszałek.

Do wieczora Rynek wypełniony był zapachami rozmaitych regionalnych potraw, a kolejki przy stoiskach nie malały. Tymczasem na scenie swoje talenty prezentował młodzieżowy zespół muzyczny LokTalk oraz grupa cyrkowa Mix Ferajna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach. 

W międzyczasie na scenie rozegrano powiatowo-miejskie zawody kulinarne, gdzie szefowie oby samorządów mogli wykazać się umiejętnością bicia piany, lania wody i robienia wyborczej kiełbasy. Z pewnością nie bez znaczenia był fakt, że w drużynie miasta znalazła się jedyna kobieta, stąd ta ekipa pokonała szefów powiatu wynikiem 3:0.

Wyjątkowym punktem programu było oficjalne uhonorowanie Karola Okrasy tytułem „Zasłużony dla Krotoszyna”, przyznanym uchwałą rady Miejskiej Krotoszyna. Warto wspomnieć, że wnioskodawcą nadania tego tytułu była społeczność Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 z dyrektorami Romanem Olejnikiem i Ewą Kowalską na czele.

Muzyczną gwiazdą festiwalu był zespół Szafa Gra, który w doskonały sposób wyśpiewał (i pokazał) największe światowe przeboje ostatnich pięćdziesięciu lat.

Gwiazdą kulinarną był oczywiście Karol Okrasa, a krotoszynianie tradycyjnie mogli spróbować przygotowane przez niego dania.

Swój udział w imprezie mieli także harcerze, którzy przez cały dzień prowadzili zbiórkę datków na odbudowę palonej siedziby Hufca ZHP Krotoszyn.

Tekst: Małgorzata Krupa
Zdjęcia: Grzegorz Ziętkiewicz