Pan Bogdan Kolasiński był krotoszyńskim żołnierzem Armii Krajowej, więźniem Auschwitz-Birkenau oraz bardzo cenionym lekarzem pediatrą, a w dodatku został uhonorowany tytułem - "Krotoszynianin XX Wieku".

Bogdan Kolasiński urodził się 94 lata temu, czyli 3 lutego 1923 roku, a zmarł 3 lata temu w 2014 roku. Był żołnierzem Armii Krajowej, więźniem Auschwitz i cenionym krotoszyńskim lekarzem-pediatrą.

Pan Bogdan w grudniu 1939 roku został wysiedlony do Generalnej Guberni, a w 1941 roku trafił do Suchedniowa, gdzie pracował w pobliskiej fabryce maszyn rolniczych, następnie wstąpił w szeregi Armii Krajowej pod pseudonimem "Spence" i został członkiem zespołu, który trudnił się produkcją pistoletów maszynowych "Sten". Dwa lata później, czyli w 1943 roku wraz z innymi pracownikami wyżej opisanej fabryki został aresztowany i umieszczony w kieleckim więzieniu. Po przesłuchaniach wykonanych przez gestapo został przewieziony w grudniu do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer obozowy 169682.

Po 10 miesiącach pobytu w Auschwitz poprzez KL Sachsenhausen trafił do KL Buchenwald/Hadmersleben, gdzie podczas ewakuacji w obliczu zmierzającego w ich stronę frontu alianckiego uciekł z transportu i po 10 dniach tułaczki udało mu się powrócić do rodzinnego domu.

W 1952 roku, czyli już po wojnie pan Bogdan Kolasiński ukończył studia medyczne i na 5 lat został wcielony do wojska. Od 1960 r. mieszkał w Krotoszynie, aż po swój ostatni dzień. Po służbie we wojsku prowadził praktykę pediatryczną, miał czwórkę dzieci, 10 wnucząt i 2 prawnuków.