Obecny kościół pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie został wybudowany w latach 1823-1832 w miejscu poprzedniego drewnianego. Z tym miejscem właśnie związana jest legenda o budowie obecnego kościoła. Legenda głosi iż obecny kościół miał się znajdować w innym miejscu.

rawdopodobnie było to miejsce naprzeciw Domu Ludowego przy ul. Krotoszyńskiej. Budowa została rozpoczęta o czym świadczą grube mury w budynku po poczcie w Lutogniewie. Słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia pod ukradkiem nocy ukazywał się na drzewie w miejscu gdzie znajduję się teraz kościół. Powtarzało się to kilka razy, dlatego zdecydowano o budowie kościoła w obecnym miejscu. W miejscu owego drzewa na którym ukazywał się obraz znajduje się ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Pocieszenia.

Relacja: sołtys Bronisław Kaczmarek.

Zdjęcia i tekst: Wojciech Ziajka i Bronisław Kaczmarek