Dokładnie 27 Marca w 1945 roku z inicjatywy Wandy Grabskiej powstało w Krotoszynie, jedno z pierwszych w Wielkopolsce, Krotoszyńskie Koło Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza (obecna Liga Obrony Kraju).

Geneza pierwszej poprzedniczki organizacji jest bardzo ściśle związana z wydarzeniami, które w lipcu oraz sierpniu 1944 roku rozegrały się na wschodzie Polski, a konkretnie na ziemiach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej przez Armię Radziecką, która walczyła wraz z Armią Wojska Polskiego.

Wtedy w powiecie siedleckim narodził się i rozwinął ruch społeczny, który był zalążkiem późniejszego Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Były to luźno utworzone Komitety Opieki nad Rannymi i Chorymi Żołnierzami, które niosły pomoc żołnierzom leżącym w szpitalach wojskowych i Stowarzyszenia Przyjaciół Żołnierza, które zajmowały się zbieraniem darów i upominków dla żołnierzy walczących na froncie lub zgrupowanych obozach szkoleniowych. Z inicjatywy kpt. rezerwy Ignacego Płażewskiego w Siedlcach pojawiła się koncepcja powołania organizacji społecznej, która ujęłaby w formy organizacyjne żywiołowy oraz masowy ruch niesienia pomocy żołnierzom - wyzwolicielom przez polskie społeczeństwo.

Komitet organizacyjny, który został powołany w Siedlcach opracował projekt statutu wraz z programem działania przyszłej organizacji. Komitet ten zredagował także pismo do Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, gdzie poinformowano go o powstaniu Siedleckiego Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego 21.08.144 r. zatwierdził status organizacji pod nazwą "Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza".

Wiosną w 1945 roku po wyzwoleniu województw środkowej Polski, w wielu miastach zaczęły powstawać pierwsze ogniwa Organizacji. Ten najbardziej rozwijający się etap organizowania "Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza" w Wielkopolsce zapisał się odwagą, a także ogromnym poświęceniem wielu społecznych działaczy Towarzystwa, gdzie dominowali weterani Powstania Wielkopolskiego 1918/19, żołnierze Wojska Polskiego z września 1939 roku i pracownicy służby zdrowia, którzy udzielali pomocy rannym i chorym polskim żołnierzom. Pierwsze koło TPŻ w woj. wielkopolskim zostało zarejestrowane 8 Marca 1945 roku w Poznaniu, a jego grupę założycielską stanowiły pielęgniarki ze szpitala.

W Krotoszynie 23 Marca 1945 roku powstał Zarząd Grodzki Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, którego założycielką oraz pierwszym prezesem dwunastoosobowego Zarządu była Pani Wanda Grabska. W zarządzie zasiadało wówczas 10 kobiet, a w tworzeniu ogniw TPŻ w miastach również dominowały kobiety, a szczególnie pielęgniarki wraz z pracownikami służby zdrowia.