Rozpoczął się wrzesień, a wraz z nim kolejny rok nauki. Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych oraz zaproszeni goście, w tym starosta Stanisław Szczotka, wicestarosta Paweł Radojewski i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sporty w starostwie - Przemysław Wójcik. Licealna aula wypełniona była po brzegi, a byli to sami pierwszoklasiści. Już ten fakt - jak podkreśliła dyrektor szkoły Elżbieta Płóciennik - świadczy o zmianach, jakie zostały wprowadzone w ponadgimnazjanej oświacie. Uczniowie klas starszych zostali zaproszeni na rozpoczęcie roku godzinę wcześniej. Dyrektor podkreśliła jednak, że mimo tego podziału wszyscy uczniowie tworzą jedną społeczność i że każdy będzie się czuł dobrze w tej szkole. Zmiany nastąpiły również w gronie pedagogicznym, dyrektor przedstawiła więc i powitała nowych nauczycieli.

Nie zabrakło ciepłych słów i życzeń, zarówno dla tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg tego liceum, jak i dla tych, których w tym roku czeka nieco cięższa praca zwieńczona maturą. W programie artystycznym nawiązano do rocznicy wybuchu II wojny światowej, znalazły się w nim także porady dla pierwszorocznych - jakim być uczniem i kolegą, jak zrobić dobre wrażenie i jak przetrwać na tych nieco mniej lubianych przedmiotach.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Krupa