W Koźminie Wielkopolskim w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się konkurs na stanowisko dyrektora tejże placówki.

Konkurs został rozstrzygnięty, a nowym dyrektorem szkoły od września zostanie Pan Jacek Zawodny, który w tej placówce pracuje już od 15 lat jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klas.

Pan Jacek wygrał ze swoją kontrkandydatką - Panią Barbarą Gołąbek.

Kandydaci musieli odpowiadać na pytania stawiane przez członków komisji, a na koniec odbyło się głosowanie podczas, którego Pan Jacek Zawodny uzyskał największą ilość głosów tym samym stając się nowym dyrektorem koźmińskiej "jedynki".

Oprócz pracy w szkole Pan Jacek zasiada również w radzie miejskiej Koźmina Wielkopolskiego i stoi na czele komisji rewizyjnej. Teraz, aby pełnić funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim musi zdobyć mandat, a więc oznacza to, że jeszcze w tym roku w Koźminie Wielkopolskim odbędą się wybory uzupełniające do rady.