Uczniowie III klasy Publicznego Gimnazjum w ZSP w Sulmierzycach uzyskali wspaniałe wyniki na egzaminie gimnazjalnym w kwietniu 2017 r. Średni wynik szkoły jest ze wszystkich zakresów egzaminów wyższy niż średni wynik powiatu krotoszyńskiego.

Ponadto wyniki z języka polskiego i matematyki przekraczają średnią krajową, przy czym wysoki wynik z matematyki jest od kilku lat stałą tendencją w sulmierzyckiej szkole.

Skala staninowa określa pozycję szkoły w ogólnopolskim rankingu. Stanin 5 i 6 w którym znalazły się wyniki naszych uczniów jest bardzo dobrym staninem dla szkół w miastach do 20 tys. mieszkańców. Niewiele szkół w większych miastach osiąga takie wyniki.