Maturzyści, którzy nie będą usatysfakcjonowani oceną z egzaminu dojrzałości, będą mogli sfotografować swoje prace, by móc dokładnie przeanalizować sposób sprawdzania.

Do tej pory uczniowie mający wątpliwości, czy ich prace zostały sprawdzone sprawiedliwie, mogli w trakcie ich oglądania robić jedynie notatki. W tym roku, dozwolone będzie również wykonywanie zdjęć. To pozwoli na posiadanie dokładnego odzwierciedlenia sposobu oceniania, a także treści, które maturzysta zawarł podczas egzaminu dojrzałości. Na podstawie zdjęć będzie można dokonać dokładniejszej i spokojniejszej analizy, również podczas konsultacji ze swoimi nauczycielami.

Gdy tylko zostanie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, maturzyści jednocześnie zyskają więcej praw w zakresie odwoływania się do komisji. Maturzyści będą mieli zamkniętą drogę do sądu administracyjnego, jednak w zamian za to, nad ich sprawami czuwać będzie komisja ekspertów, którzy działać będą przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Droga odwoławcza będzie prowadzić od podjęcia takiej decyzji przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Dyrektor Gabinetu Politycznego Minister Edukacji Narodowej, Mirosław Sanek tłumaczy dlaczego unika się udzielenia możliwości odwoływania się przez maturzystów do sądu. Twierdzi on, że nie jest to sprawa administracyjna i wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w strukturze organów oświaty.
Maturzyści niezadowoleni ze swojej oceny podejrzewając, iż ich ocena została wystawiona niesprawiedliwie, mogli jedynie odwoływać się do instytucji oceniającej ich prace. W tym roku jednak, proces ma posiadać charakter dwuinstancyjny.

Identycznymi prawami kierować się będą mogli uczniowie zdający egzamin zawodowy. Z nowych przywilejów nie będą mogli skorzystać jedynie uczniowie gimnazjum. Według Ministerstwa Edukacji, zarówno matura, jak i egzamin dojrzałości są bardzo poważnymi egzaminacyjnymi, mającymi wpływ na przyszłość uczniów oraz dalsze decyzje zawodowe bądź edukacyjne.

Maturzyści, którzy mają przesłanki ku temu, że ich praca została oceniona niesprawiedliwie, mają możliwość złożenia wniosku w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników. 
Zamierzając składać wniosek o zmianę punktacji, musi zrobić to w ciągu 2 dni roboczych od chwili przejrzenia swoich prac. Na odpowiedź dyrektora komisji może czekać do 14 dni od chwili wpłynięcia konkretnych zastrzeżeń. Gdy zostaną one uwzględnione, maturzysta otrzyma poprawione nowe świadectwo.