W nowym roku szkolnym nauka programowania stanie się stałym i jednym z ważniejszych elementów kształcenia już od pierwszej klasy szkoły podstawowej- informują o tym wspólnie resorty edukacji i cyfryzacji. W nowych planach nauczania będzie więcej o 70 godzin informatyki. Jest to nie tylko potrzebą unowocześnienia edukacji, ale też realizacji szeroko zakrojonego programu cyfryzacji kraju.

Za najważniejsze zadania dla obu resortów, których celem jest unowocześnienie szkół uznano naukę programowania, budowę infrastruktury internetowej w szkołach, a także szkolenie nauczycieli. Resort cyfryzacji zaprezentuje niebawem projekt założeń do ustawy o informatycznej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Sieć będzie obsługiwana przez nową jednostkę, której zadaniem będzie uruchomienie, a potem utrzymanie dostęp do internetu dla szkół, o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a także udostępnienie szkołom treści i usług edukacyjnych. Ta jednostka będzie również odpowiadała za bezpieczeństwo sieci, a zwłaszcza za filtrowanie treści oraz serwis techniczny dla placówek oświatowych w kraju.

Resort cyfryzacji zarezerwował przeszło 500 mln zł. z unijnego programu Polska Cyfrowa na stworzenie internetowej infrastruktury dla szkół. Dalsze 124 mln zł jest przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli i dzieci z klas 1-3 z nauki programowania. Przedstawiciele resortów edukacji i cyfryzacji podkreślają, że podstawa programowa informatyki zakłada, iż uczniowie po zakończeniu cyklu kształcenia będą umieli sprawnie posługiwać się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska dodała, że w tym roku wzrosła prawie dwukrotnie ilość wydarzeń w ramach "godziny kodowania", w których wzięło udział blisko 80 tys. uczestników. "Godzina kodowania" jest ogólnoświatową inicjatywą dotyczącą edukacji informatycznej.

MEN od tego roku szkolnego realizuje pilotażowo naukę programowania w szkołach. Teraz chce na tej podstawie wprowadzić do szkół naukę programowania jako innowację pedagogiczną. Do tej pory chęć udziału w projekcie zgłosiło już prawie 1,6 tys. szkół. Powołano też wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w szkołach. Są oni odpowiedzialni za opracowanie map innowacji, organizowanie konferencji szkoleniowych i gromadzenie danych o wyposażeniu szkół w sprzęt elektroniczny.