Anna Streżyńska, minister cyfryzacji niewątpliwie musi budzić sympatię swoją kompetencją. Po tym, jak umożliwiła nam załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną, po zapowiedzi wprowadzenia już w przyszłym roku elektronicznych dowodów osobistych, legitymacji ubezpieczeniowych czy praw jazdy teraz zapowiada, że uczniowie, studenci oraz emeryci i renciści będą mogli korzystać ze swoich legitymacji za pośrednictwem internetu.

Pani minister chce również poprawić elektroniczne formularze zgłoszenia zgubienia dokumentu, sprzedaży samochodu, wydania prawa jazdy, odpisu aktu stanu cywilnego czy rejestracji narodzin dziecka. Chce też wydać nową wersję elektronicznego wniosku na dofinansowanie w ramach programu 500+. Ma on być znacznie prostszy i bardziej przyjazny. Nie trzeba będzie do niego dołączać żadnych zaświadczeń, bo będzie się opierał na oświadczeniach.

Te usługi w 2018 r. zostaną udostępnione na zintegrowanych stronach internetowych ministerstw w serwisie gov.pl wraz z elektronicznym dowodem osobistym, prawem jazdy i dowodami rejestracyjnymi pojazdów. W przyszłości na stronie gov.pl można też będzie zapisać dziecko do szkoły lub do przedszkola w trybie on-line, wysyłać formularze PIT przez Profil Zaufany ePUAP. Ten serwis będzie spełniał rolę stron internetowych obywatel.gov.pl i biznes.gov.pl, które już teraz są powszechnie dostępne.

Trzeba przyznać, że imponuje nam kreatywność pani minister. Doceniamy jej starania o ułatwienie nam kontaktów z urzędami, ale gdzie w tym wszystkim jest miejsce na kontakty międzyludzkie, na empatię i narzekanie na opieszałość urzędników, która przecież jest od wieków wpisana w naszą tożsamość narodową? A tak poważnie, to naprawdę doceniamy to, co robi ministerstwo cyfryzacji. Tylko jeszcze musi ono zadbać o to, żeby więcej Polaków umiało się posługiwać Internetem.