Zewnętrzna forma finansowania działalności gospodarczej to doskonały sposób na pokrycie kosztów inwestycji, rozwój firmy, ale także spłatę zobowiązań. Wielu przedsiębiorców optymalizuje obciążenia podatkowe, stawiając na leasing, który pozwala stworzyć silną tarczę podatkową i zredukować obciążenia publiczno-prawne. Czy takie rozwiązanie jest dostępne, a co najważniejsze, czy jest opłacalne dla nowo założonej działalności gospodarczej?

Leasing dla nowej firmy – co jest potrzebne?

Większość firm leasingowych dopuszcza możliwość udzielenia finansowania w oparciu wyłącznie o dokumenty rejestrowe, dane przedsiębiorcy lub osoby legitymowanej do jego reprezentowania oraz wypełniony wniosek leasingowy. W uproszczonej procedurze odchodzi się już od konieczności wykazywania płynności finansowej (co zresztą w przypadku nowo otwartej działalności było niemożliwe).

Leasingodawca może zabezpieczać się poprzez żądanie wysokiego wkładu własnego. O ile w przypadku przedsiębiorców z długim stażem chętnie udzielane są leasingi z zerowym czynszem inicjalnym, nowe firmy muszą liczyć się z wkładem nawet 20-30%. Jeżeli dopiero wchodzisz na rynek i nie masz jeszcze ustabilizowanych obrotów, takie wymagania mogą okazać się trudne do spełnienia bez zaplecza kapitału.

Leasing dla nowej firmy? Zobacz, na co zwrócić uwagę

Zanim podpiszesz umowę o finansowanie działalności, przestudiuj dokładnie jej warunki. Szczególną uwagę zwróć na:

  • czas trwania umowy i typ leasingu,
  • wysokość wkładu własnego,
  • okres finansowania i wiek przedmiotu umowy.

Nie bój się negocjować. Pamiętaj, że leasing nie jest umową adhezyjną, więc jej warunki mogą być zmieniane przez strony. Może się okazać, że leasingodawca chętnie przymknie oko na niższy wkład własny, jeżeli zgodzisz się np. na dłuższy okres finansowania.

Jaki leasing powinna wybrać nowa firma?

W praktyce najczęściej spotyka się leasing finansowy i operacyjny. Główne różnice pomiędzy tymi modelami w znaczącej mierze sprowadzają się do tego, jaki wydatek możemy zaliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, która strona umowy jest uprawniona do dokonania odpisów amortyzacyjnych oraz w jaki sposób rozliczany jest podatek VAT. Może on być płatny jednorazowo lub częściowo, z każdą ratą leasingową.

Właśnie ze względu na tę ostatnią kwestię, nowym firmom poleca się raczej finansowanie w modelu operacyjnym.

Leasing dla osoby prywatnej

Od kilku lat upowszechnił się również leasing dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Również w ich przypadku najczęściej stosuje się uproszczoną procedurę, gdzie poza wnioskiem o udzielenie finansowania składa się jedynie kserokopie dowodu osobistego.

To dobre rozwiązanie dla osób, które ze względu na niskie lub nieudokumentowane dochody nie mogłyby liczyć np. na otrzymanie kredytu.

Leasing jako forma finansowania zewnętrznego to korzystne rozwiązanie nie tylko dla firm istniejących od lat. Także nowo powstałe przedsiębiorstwa mogą korzystać z dobrodziejstw wynikających z optymalizacji podatkowej. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na https://www.leason.pl/ i przekonaj się, na co możesz liczyć jako nowy przedsiębiorca.